ATV Import

Log In

Logg inn

Har du glemt passordet?

Subtotal: kr0.00
 

Reklamasjoner

Ved mangler eller feil som ønskes påberopt skal all reklamasjon skje umiddelbart etter påvisning av evnt. feil/mangler. 

Skadet sending eller skader/mangler som er skjedd under transport skal skje til transportør. Husk å visuelt kontrollerer sendingen ved ankomst/kvittering for mottak.

Alle reklamasjoner skal skje skriftlig.

Transportskade:

Varene er forsikret frem til levering hos kunde. Når kunden signerer på fraktbrevet overtar kunden ansvaret for varen. Når du mottar forsendelsen er det MEGET VIKTIG at DU eller ANDRE SOM REPRESENTERER DEG sjekker leveransen for skader - FØR du skriver under på fraktbrevet. Emballasje MÅ sprettes for å sjekke om det har oppstått usynlige skader.

Om skader oppdages, MÅ dette anføres på fraktbrevet som sjåføren har med og dette må skje før sjåføren forlater lossestedet. Dette for at DU som kunde skal ha krav på full erstatning i.h.t. NSAB2000 (reklamasjon innen veitransport). Signerer du på fraktbrevet, bevitner du at varen er levert skadefri og vil IKKE ha krav på full erstatning om en eventuell skade oppdages i ettertid. Vi må MÅ ha melding om skader innen 8 dager fra mottak av leveransen. Dokumentér gjerne skader med bilder.

For å komme rett til reklamasjonsskjema klikk her

Vi trenger følgende informasjon fra deg for å kunne behandle reklamasjonen så raskt og effektivt som mulig:

- Modell (full beskrivelse med modellbetegnelse etc.)

- Kjøpstidspunkt

- Ordre/fakturanummer

- Klar og så nøyaktig som mulig beskrivelse av problemet.

- Dokumentasjon i form av bilder.

- Når og hvordan skjedde/ble problemet oppdaget og skjedde dette plutselig eller er det noe som har utviket seg over tid?

- Er alle vedlikeholdsprosedyrer fulgt?

Husk at manglende vedlikehold, feil eller uregelmentert bruk og feil som kan spores tilbake til feil montering eller modifisering kan føre til at hele eller deler av garanti og reklamasjonsrett faller bort.

Angrefrist

Angrefristskjema kan du laste ned nederst på denne siden.

Angrefristloven

Ved bruk av angrefristen så er det viktig at du er oppmerksom på følgende:

- Angrefristloven gjelder kun "postordrekjøp", dvs. ikke kjøp/henting fra fast utsalgssted.

- Ved bruk av angrefristen må kunden selv dekke alle fraktkostnader.

- All retur skal meddeles oss på forhånd og kunden skal motta et returnummer fra oss pr. mail før varen returneres.

- Kjøpt vare skal returneres ubrukt i originalembalasje (se angrefristloven). Er emballasjen vesentlig skadet og/eller produktet er brukt kan retur nektes eller tilbakebetaling av varens pris reduseres.

Nedlastinger